Logo

top5.jpg

slogan

Vzdělávací programy
    a kurzy

Hledání

Breadcrumbs

Příprava, realizace, měření efektivity

PŘÍPRAVA

V rámci přípravy firemního kurzu na zakázku probíhají:

 • pohovory s manažerem skupiny
 • pohovory s vybranými budoucími účastníky kurzu
 • dotazníkové šetření
 • náhledy nebo pobyt našeho poradce s budoucími účastníky kurzu na jejich pracovišti
 • Assessment Centra

REALIZACE FIREMNÍHO KURZU, VÝUKOVÉ METODY

Firemní kurzy jsou realizovány interaktivní formou s minimálním podílem teoretické části.
Kurz je praktický, tréninkový, s důrazem na motivaci účastníka využívat získané znalosti a dovednosti v praxi.
Používané metody:           

 • výklad stručných teoretických východisek
 • moderovaná diskuse
 • rolové hry
 • individuální koučink
 • videotrénink
 • výukové filmy
 • případové studie
 • testy

ORGANIZACE KURZŮ

Firemní kurzy je možné realizovat v prostorách zadavatele, v našich prostorách nebo výjezdovou formou. Pro naše zákazníky zajistíme kompletní organizační servis při výjezdovém typu kurzu. Tuto službu provádíme samozřejmě zdarma.

MĚŘENÍ EFEKTIVITY REALIZOVANÉHO FIREMNÍHO KURZU

 1. okamžité hodnocení vlastního provedení kurzu na základě zpětných vazeb účastník
 2. hodnocení průběhu kurzu lektorem, zpracování závěrečné zprávy
 3. individuální hodnocení účastníků kurzu lektorem na základě modelových situací, případových studií a videotréninku
 4. hodnocení schopnosti a ochoty účastníků zavádět získané znalosti a dovednosti do praxe. Toto hodnocení je možné realizovat v rámci kontinuálního vzdělávání nebo formou zpětných vazeb, popř. workshopů po realizaci kurzu.


Trenink