Logo

top1.jpg

slogan

Vzdělávací programy
    a kurzy

Hledání

Breadcrumbs

Outdoorové programy

Připravíme pro Vás nezapomenutelné zážitky pod vedením kvalifikovaných
a profesionálních instruktorů, jejichž cílem může být:

  • budování a stavbu nových týmů
  • posílení týmové spolupráce ve stávajících týmech
  • rozvoj komunikace, prolomení bariér
  • pochopení týmových rolí a jejich využití (vedení a řízení lidí, vůdčí schopnosti, poznání interpersonálních vazeb, plánování )
  • nalezení slabých stránek týmu a rozvoj silných stránek
  • posun týmových a individuálních hranic a limitů, rozvoj přizpůsobivosti týmu
  • posílení důvěry, sebedůvěry, odpovědnosti, spoluzodpovědnosti, vzájemného poznání
  • stmelení týmu, zvýšení pocitu sounáležitosti
  • řešení konfliktů a problémů, zlepšení mezilidských vztahů
  • překonání strachu z neznámých situací, adaptabilita na zátěžové situace, krizové situace, zvládání zátěže a změn
  • osobnostní růst, poznání sebe sama
  • relaxaci, aktivní odpočinek, rozvoj kreativity a tvořivosti
Vyberte si z mnoha variant osvědčených programů nebo Vám sestavíme
prožitkové aktivity přesně podle Vašich představ na klíč.